Vama na usluzi

U trenu do potrebnih informacija

Kontakt podaci

slobodno nas kontaktirajte

Ružica Vorgić Krvavica

VODITELJICA PROJEKTA


e-mail: krvavica.ruzica@gmail.com

telefon: 021 385–938

Obrtna tehnička škola Split

OPĆE INFORMACIJE


e-mail: obrtna@st.ht.hr

telefon: 021 385-938

web:Obrtna-tehnička škola Split

JU RERA

JAVNA USTANOVA ZA KOORDINACIJU I RAZVOJ


e-mail: info@rera.hr

telefon: 021 599-990

web:rera.hr

HZZ Split

zavod za zapošljavanje


e-mail: Split@hzz.hr

telefon: 021 310-555

web:hzz.hr

Želite li saznati više informacija o nastavi.

Partneri programa

koji su ovo omogućili